Връзки
Линкове към определени организации и контрагенти на предприятието

Национална електрическа компания ЕАД

Националната електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД) е със 100% държавно участие и седалище в гр. София. Основните дейности на компанията са:

 
 • Производство и пренос на електрическа енергия 
 • Централизирани покупки и продажби на електрическа енергия 
 • Снабдяване с електрическа енергия на потребителите, присъединени към преносната мрежа 
 • Внос и износ на електрическа енергия 
 • Строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и електропреноса 
 • Инвестиционна дейност 
 • Внедряване и популяризиране на енергийната ефективност при производство и пренос на енергия

  

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

 

Български енергиен холдинг

 

Министерство на околната среда и водите

 На МОСВ са определени следните основни задачи:
 • организира и координира разработването на нормативната система по опазването на природната среда;
 • координира и контролира изпълнението на националната програма за опазване на природната среда;
 • координира и контролира рационалната използване на природните ресурси;
 • извършва специализиран контрол по опазване на природната среда

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.