Връзки
Линкове към определени организации и контрагенти на предприятието

Национална електрическа компания ЕАД

Националната електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД) е със 100% държавно участие и седалище в гр. София. Основните дейности на компанията са:

 
 • Производство и пренос на електрическа енергия 
 • Централизирани покупки и продажби на електрическа енергия 
 • Снабдяване с електрическа енергия на потребителите, присъединени към преносната мрежа 
 • Внос и износ на електрическа енергия 
 • Строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и електропреноса 
 • Инвестиционна дейност 
 • Внедряване и популяризиране на енергийната ефективност при производство и пренос на енергия

  

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

 

Български енергиен холдинг

 

Министерство на околната среда и водите

 На МОСВ са определени следните основни задачи:
 • организира и координира разработването на нормативната система по опазването на природната среда;
 • координира и контролира изпълнението на националната програма за опазване на природната среда;
 • координира и контролира рационалната използване на природните ресурси;
 • извършва специализиран контрол по опазване на природната среда

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.