Условия на труд - Резултати

  • Намалява и отстранява професионалните рискове, съпътстващи дейността на предприятието;
  • Намалява отрицателните социални, технически и икономически последици от проявлението на професионалните рискове;
  • Създава и поддържа условия на труд в съответствие със съвременните норми и изисквания - примерни форми
  • Благоприятен социален климат сред персонала за спазване правилата и изискванията за трудова безопасност при провеждане на технологичните процеси и ремонтната дейност;
  • Принос към достойния имидж на предприятието в публичното пространство.

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.