Условия на труд - Резултати

  • Намалява и отстранява професионалните рискове, съпътстващи дейността на предприятието;
  • Намалява отрицателните социални, технически и икономически последици от проявлението на професионалните рискове;
  • Създава и поддържа условия на труд в съответствие със съвременните норми и изисквания - примерни форми
  • Благоприятен социален климат сред персонала за спазване правилата и изискванията за трудова безопасност при провеждане на технологичните процеси и ремонтната дейност;
  • Принос към достойния имидж на предприятието в публичното пространство.

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.