НачалоТехническа експлоатация
Техническа експлоатация

Основната дейност на НЕК ЕАД предприятие „Язовири и каскади“ е да експлоатира и поддържа големите язовири и хидроенергийни обекти в страната и ежедневно да изготвя водния баланс на водохранилищата.
Наблюдението, измерването и анализирането на протичащите явления и процеси в язовирните стени се извършват на базата на изготвените програми за технически контрол чрез изградените за тази цел контролно-измерителни системи като стриктно се спазват изискванията на нормативните документи в тази насока.
fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.