НачалоТехническа експлоатация
Техническа експлоатация

Основната дейност на НЕК ЕАД предприятие „Язовири и каскади“ е да експлоатира и поддържа големите язовири и хидроенергийни обекти в страната и ежедневно да изготвя водния баланс на водохранилищата.
Наблюдението, измерването и анализирането на протичащите явления и процеси в язовирните стени се извършват на базата на изготвените програми за технически контрол чрез изградените за тази цел контролно-измерителни системи като стриктно се спазват изискванията на нормативните документи в тази насока.
fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.