НачалоПоделенияРозов кладенец
Розов кладенец

ХИДРОВЪЗЕЛ „РОЗОВ КЛАДЕНЕЦ“

  
Хидровъзел „Розов кладенец“ е разположен до гр. Гълъбово. Схема на хидровъзел „Розов кладенец“ Основното му предназначение е да осигурява необходимите води за нормална работа на ТЕЦ „Марица Изток 1“ и ТЕЦ „Марица Изток 3“ посредством цикличен топлообмен на водата. Строителството му е извършено през периода 1957 – 1960 г. Язовир „Розов кладенец“ е изграден на р. Соколица непосредствено до ТЕЦ „Марица Изток 1“. Поради незначителния собствен приток водохранилището се подхранва с вода от водохващанията на реките Соколица и Съзлийка.
 
 
 
 
Канал за студена вода – отвежда водите от водохранилището до бреговата помпена станция за топлоцентралите.
Канал за топла вода - отвежда отработената от ТЕЦ „Марица Изток 1“ вода до водохранилището. 
 
 
 ЯЗОВИР „РОЗОВ КЛАДЕНЕЦ“
 
Язовирът с общ завирен обем 20,4 млн. м3. е оформен от две земнонасипни язовирни стени - основна с височина 11,5 м и дължина по короната 1285.00 м.
Контра стената е с височина 6,6 м и дължината 1813 м. Траншейният преливник е оразмерен да провежда максимално водно количество 30,0 м3.
 
 

Адрес:
гр. Гълъбово, обл. Старозагорска, ПК 6280,
Автоматичен код 0418, факс 6-22-76
ръководител участък – язовирен район тел. 6-33-07
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.