НачалоПоделения
Поделения

Организационната структура на предприятие „Язовири и каскади“ включва централно управление, 16 язовирни райони и една ремонтна база, в които работят над 750 специалисти, работници и служители.

В язовирните райони има сформирани ремонтни групи, необходимите специалисти и съответната материална база за извършване на оперативните наблюдения, измервания и текущото поддържане на съоръженията.

Дейността на същите се подпомага от ремонтната база, разполагаща с необходимата механизация, транспорт и подвижни работилници за ремонт на съоръженията.

 

 

 Язовири, стопанисвани от предприятие
 „Язовири и каскади“

 
 

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.