Начало
Начало

Предприятие „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“ е със статут на клон на НАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ и е с предмет на дейност „ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЯЗОВИРИ И ХИДРОЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ“.
 
 -  Стопанисва язовири с общ завирен обем 3,5 млрд. м3, което е 50,1% от общия регулиран обем на водохранилищата в република България.
 
 -   Осигурява водни ресурси за 31 ВЕЦ с инсталирана мощност 2563 МВт.
 
 - Извършва технически контрол и наблюдение върху експлоатационната сигурност и стабилитета на 40 язовирни стени, 670 км тунели и канали и над 500 водохващания, осигурява качествени текущи и основни ремонти и поддръжка на всички хидротехнически, строителни, машинни и електрически  съоръжения от хидроенергийните каскади.
 
Предприятие „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“ е колективен член на българското дружество по големите язовири (BULCOLD) и активен негов участник.

 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.