Условия на труд - Приоритети

  • Създава и поддържа работни места без риск за здравето на работещите;
  • Прилага методите на „добрата практика“ при осигуряване на безопасност и здраве при работа; Формира висока професионална култура по трудова безопасност;
  • Осъществява активен социален диалог за повишаване съзнателността на работещите, насочен към професионализъм и култура на опазване на здравето;
  • Промоция на здравето на работните места;
  • Осигурява необходимите финансови и други ресурси за ограничаване и отстраняване на професионалните рискове;
  • Осигурява лични предпазни средства и специално работно облекло.

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.