Условия на труд - Приоритети

  • Създава и поддържа работни места без риск за здравето на работещите;
  • Прилага методите на „добрата практика“ при осигуряване на безопасност и здраве при работа; Формира висока професионална култура по трудова безопасност;
  • Осъществява активен социален диалог за повишаване съзнателността на работещите, насочен към професионализъм и култура на опазване на здравето;
  • Промоция на здравето на работните места;
  • Осигурява необходимите финансови и други ресурси за ограничаване и отстраняване на професионалните рискове;
  • Осигурява лични предпазни средства и специално работно облекло.

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.