Батак

ХИДРОВЪЗЕЛ „БАТАК“
 

 

 

 

 

 

Второто стъпало на Каскада Батак (Баташки водносилов път) обхваща яз. „Батак“ с прилежащите му събирателните деривации от втория пояс, „Бистрица“, „Равногор“, „Нова махла“, „Св. Константин“, „Сокола“, главна напорна деривация на ВЕЦ „Пещера“ с дължина 4,4 км и подземната ВЕЦ „Пещера“.

 

 

 


  

ЯЗОВИР „БАТАК“

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - 12 км от гр. Батак
Построен на река Мътница
Водосборна област - 463,39 км2
Средногодишен отток - 124,8 млн. м3
Година на построяване - 1959
Предназначение - комплексно
Изравняване на водната маса - многогодишно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 310 млн. м3
Полезен обем - 290 млн. м3
Най-високо водно ниво - 1106,10 м
Най-високо работно водно ниво - 1105,70 м
Най-ниско работно водно ниво - 1087,33 м
Залята площ - 21,07 км2

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - земно насипна
Противофилтрационна преграда - глинен зъб
Височина от основата - 35 м
Дължина по короната - 273 м
Кота корона - 1107,8 м

КОНТРАСТЕНА
Тип - земно насипна с височина 9,5 м
 

ПРЕЛИВНИК
Тип - траншеен
Дължина - 35 м
Висока вълна обезпечен връх 0,1% - 165 м3/сек
Общо преливно водно количество при максимално водно ниво - 14 м3/сек

ОСНОВНИ ИЗПУСКАТЕЛИ
Ремонтен затвор
Тип и размери - дросел клапа ø3200 мм
Задвижване - сервомотор
Работен затвор
Тип - сегментен затвор
Брой и размери - 1 бр. 3,00/2,50 м
Задвижване - ел. механично
Обща пропускателна способност - 90 м3/сек
Производител - Д.К. Фойт - Германия

ВЕЦ „ПЕЩЕРА“
Тип на централата - подземна
Пад на водата - 586 м
Максимално водно количество - 26,25 м3/сек
Брой и тип на турбините - 5 пелтон хоризонтални
Инсталирана мощност - 128 МВт
Средногодишно ел. произв. - 300 ГВтч

ИЗРАВНИТЕЛ „АЛЕКО“

Третото стъпало на Каскада Батак (Баташки водносилов път) включва водохващането на р. Стара и ВЕЦ „Алеко“ с горен и долен дневни изравнители.
Горен изравнител „Алеко“ с обем 170000 м3 е образуван от изкоп и обграждаща стоманобетонна стена с височина 7,00 м.
Главният деривационен тунел на ВЕЦ „Алеко“ е безнапорен, с дължина 10 км.

 

 

 

 

 

 


 

 

ВЕЦ „АЛЕКО“
Тип на централата - деривационна
Пад на водата - 272 м
Максимално водно
количество - 30,0 м3/сек.
Брой и тип на турбините - 3 бр. ФРАНЦИС
Производител - CKD - BLANSKO
Инсталирана мощност - 66 МВт
Средногодишно ел. производство - 147 ГВтч
 

Адрес:
гр. Батак, (яз. стена Батак ) обл. Пазарджишка, ПК 4580
Автоматичен код 0350, 03553, факс 03553 21-05
ръководител участък – язовирен район тел. (0350) 640-89, тел. (03553) 21-05 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.