Батак

ХИДРОВЪЗЕЛ „БАТАК“
 

 

 

 

 

 

Второто стъпало на Каскада Батак (Баташки водносилов път) обхваща яз. „Батак“ с прилежащите му събирателните деривации от втория пояс, „Бистрица“, „Равногор“, „Нова махла“, „Св. Константин“, „Сокола“, главна напорна деривация на ВЕЦ „Пещера“ с дължина 4,4 км и подземната ВЕЦ „Пещера“.

 

 

 


  

ЯЗОВИР „БАТАК“

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - 12 км от гр. Батак
Построен на река Мътница
Водосборна област - 463,39 км2
Средногодишен отток - 124,8 млн. м3
Година на построяване - 1959
Предназначение - комплексно
Изравняване на водната маса - многогодишно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 310 млн. м3
Полезен обем - 290 млн. м3
Най-високо водно ниво - 1106,10 м
Най-високо работно водно ниво - 1105,70 м
Най-ниско работно водно ниво - 1087,33 м
Залята площ - 21,07 км2

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - земно насипна
Противофилтрационна преграда - глинен зъб
Височина от основата - 35 м
Дължина по короната - 273 м
Кота корона - 1107,8 м

КОНТРАСТЕНА
Тип - земно насипна с височина 9,5 м
 

ПРЕЛИВНИК
Тип - траншеен
Дължина - 35 м
Висока вълна обезпечен връх 0,1% - 165 м3/сек
Общо преливно водно количество при максимално водно ниво - 14 м3/сек

ОСНОВНИ ИЗПУСКАТЕЛИ
Ремонтен затвор
Тип и размери - дросел клапа ø3200 мм
Задвижване - сервомотор
Работен затвор
Тип - сегментен затвор
Брой и размери - 1 бр. 3,00/2,50 м
Задвижване - ел. механично
Обща пропускателна способност - 90 м3/сек
Производител - Д.К. Фойт - Германия

ВЕЦ „ПЕЩЕРА“
Тип на централата - подземна
Пад на водата - 586 м
Максимално водно количество - 26,25 м3/сек
Брой и тип на турбините - 5 пелтон хоризонтални
Инсталирана мощност - 128 МВт
Средногодишно ел. произв. - 300 ГВтч

ИЗРАВНИТЕЛ „АЛЕКО“

Третото стъпало на Каскада Батак (Баташки водносилов път) включва водохващането на р. Стара и ВЕЦ „Алеко“ с горен и долен дневни изравнители.
Горен изравнител „Алеко“ с обем 170000 м3 е образуван от изкоп и обграждаща стоманобетонна стена с височина 7,00 м.
Главният деривационен тунел на ВЕЦ „Алеко“ е безнапорен, с дължина 10 км.

 

 

 

 

 

 


 

 

ВЕЦ „АЛЕКО“
Тип на централата - деривационна
Пад на водата - 272 м
Максимално водно
количество - 30,0 м3/сек.
Брой и тип на турбините - 3 бр. ФРАНЦИС
Производител - CKD - BLANSKO
Инсталирана мощност - 66 МВт
Средногодишно ел. производство - 147 ГВтч
 

Адрес:
гр. Батак, (яз. стена Батак ) обл. Пазарджишка, ПК 4580
Автоматичен код 0350, 03553, факс 03553 21-05
ръководител участък – язовирен район тел. (0350) 640-89, тел. (03553) 21-05 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.