НачалоРемонти и инвестиции
Ремонти и инвестиции

Важна задача на предприятието, от която зависи нормалната и безаварийна работа на язовирните стени и прилежащите им съоръжения е своевременното извършване на необходимите ремонтно-възстановителни и рехабилитационни дейности и свързаните с тях инвестиции. Всичко това става въз основа на годишни ремонтни и инвестиционни програми, изготвени процедурни и договорни документации.

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.