НачалоРемонти и инвестиции
Ремонти и инвестиции

Важна задача на предприятието, от която зависи нормалната и безаварийна работа на язовирните стени и прилежащите им съоръжения е своевременното извършване на необходимите ремонтно-възстановителни и рехабилитационни дейности и свързаните с тях инвестиции. Всичко това става въз основа на годишни ремонтни и инвестиционни програми, изготвени процедурни и договорни документации.

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.