Високи вълни

Съществена и важна част от дейността на предприятието е свързана с преминаване на високи вълни през язовирните стени.
От ефективността на предприетите действия зависи и степента на заливане и щетите от евентуални наводнения.
Осигуряват се денонощни дежурства на експлоатационния персонал, своевременно се оповестяват органите на местната власт и структурите на Гражданска защита. В зависимост от темпа на покачване на вълната, се изготвят водни баланси, като информация се подава към всички заитересовани страни по контрола и управление на водите. За намаляване на негативния ефект, при необходимост, се предприемат манипулации с облекчителните съоръжения на язовирните стени.
Яз. Ал. Стамболийски – висока вълна Яз. Ивайловград – висока вълна
Яз. Ивайловград – висока вълна Яз. Ивайловград – висока вълна
   
 

 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.