Високи вълни

Съществена и важна част от дейността на предприятието е свързана с преминаване на високи вълни през язовирните стени.
От ефективността на предприетите действия зависи и степента на заливане и щетите от евентуални наводнения.
Осигуряват се денонощни дежурства на експлоатационния персонал, своевременно се оповестяват органите на местната власт и структурите на Гражданска защита. В зависимост от темпа на покачване на вълната, се изготвят водни баланси, като информация се подава към всички заитересовани страни по контрола и управление на водите. За намаляване на негативния ефект, при необходимост, се предприемат манипулации с облекчителните съоръжения на язовирните стени.
Яз. Ал. Стамболийски – висока вълна Яз. Ивайловград – висока вълна
Яз. Ивайловград – висока вълна Яз. Ивайловград – висока вълна
   
 

 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.