Мониторинг

Чрез наличната мрежа от автоматични метеорологични станции и стандартни клетки, се извършват наблюдения на следните климатични елементи: температура на въздуха, влажност на въздуха, паднал валеж, посока и скорост на вятъра. През зимния период се събират данни за дебелина и плътност на снежна покривка. Следят се ледови явления в язовирните езера, които през зимата замръзват, като се изготвя описание и картиране на замръзването на езерото, дебелина на леда и покритостта.

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.