Мониторинг

Чрез наличната мрежа от автоматични метеорологични станции и стандартни клетки, се извършват наблюдения на следните климатични елементи: температура на въздуха, влажност на въздуха, паднал валеж, посока и скорост на вятъра. През зимния период се събират данни за дебелина и плътност на снежна покривка. Следят се ледови явления в язовирните езера, които през зимата замръзват, като се изготвя описание и картиране на замръзването на езерото, дебелина на леда и покритостта.

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.