Контрагенти

Някои по-големи контрагенти са: “Софийска вода” АД, Енерго-Про България АД, ОЦК “Кърджали” АД, “Биовет” АД, “Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари” ЕООД, ТЕЦ “МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, “Енел Марица изток 3” АД, “Напоителни системи” ЕАД, както и редица ВиК дружества, общини и кметства.

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.