Контрагенти

Някои по-големи контрагенти са: “Софийска вода” АД, Енерго-Про България АД, ОЦК “Кърджали” АД, “Биовет” АД, “Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари” ЕООД, ТЕЦ “МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, “Енел Марица изток 3” АД, “Напоителни системи” ЕАД, както и редица ВиК дружества, общини и кметства.

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.