НачалоВодостопанска дейностМониторинг Дейности по опазване на околна среда
Дейности по опазване на околна среда

Съгласно нормативната уредба в НЕК ЕАД е изготвена „Програма за управление на дейностите по отпадъците“. На територията на предприятията от структурата на НЕК ЕАД е изградена система за разделно събиране и временно съхранение на отпадъците до момента на извозването им от специализирани фирми. За целта, в предприятие „Язовири и каскади“ се осигуряват подходящи контейнери за битови, метални отпадъци, варели за отработени масла и други съоръжения за временно съхранение на отпадъците.

Почистване на водорасли в яз. Дженевра Оводняване на речни русла след яз. стени Рибен проход на водохващане
 
fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.