НачалоВодостопанска дейностМониторинг Дейности по опазване на околна среда
Дейности по опазване на околна среда

Съгласно нормативната уредба в НЕК ЕАД е изготвена „Програма за управление на дейностите по отпадъците“. На територията на предприятията от структурата на НЕК ЕАД е изградена система за разделно събиране и временно съхранение на отпадъците до момента на извозването им от специализирани фирми. За целта, в предприятие „Язовири и каскади“ се осигуряват подходящи контейнери за битови, метални отпадъци, варели за отработени масла и други съоръжения за временно съхранение на отпадъците.

Почистване на водорасли в яз. Дженевра Оводняване на речни русла след яз. стени Рибен проход на водохващане
 
fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.