Нормативни документи

 

 

Списък нормативни документи
Документи за сваляне Краен срок
1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собственост на НЕК ЕАД - район Въча 28.08.2015 г. 
2.  Ремонт панцерован участък на основните изпускатели на язовир „Кричим“ ЯР „Въча“ 12.10.2015 г.
3.  Ремонт и нанасяне на антикорозионно покритие на метални повърхности с две обособени позиции: 1. Ремонт метални повърхности в шахта водовземане за ВЕЦ „Пещера“, ЯР „Батак“; 2. Ремонт на сегментни затвори № 1 и № 2 язовир „Въча“ 28.10.2015 г. 
4.  „Проектиране и изграждане на стълби във входни шахти от короната на язовирна стена „Цанков камък“ 30.10.2015 г. 
5.  Ремонт на язви по бутални и указателни пръти на хидроцилиндрите от основните изпускатели на язовир „Въча“, ЯР „Въча“ 24.11.2015 г.
6.   Ремонт на таблен затвор на водовземането на ГНД за ВЕЦ „Кокаляне“ 06.01.2016 г.
7.  Ремонт на язви по бутални и указателни пръти на хидроцилиндрите от основните изпускатели на язовир „Въча“ 07.03.2016 г.
8.  Ремонт на асансьори - ЯР. „Въча“(1.”Ремонт на асансьор в язовирна стена “Въча“, 2.”Ремонт на асансьор в язовирна стена “Кричим“) 07.03.2016 г.
9.  Ремонт на преливника на язовирна стена „Кокаляне“ 28.03.2016 г.
10.  Ремонт на повдигателни механизми водохващания 3 и 4 СД „Яденица" 28.03.2016 г.
11.  Ремонт на фасадите на административна сграда на Предприятие „Язовири и каскади“ 11.04.2016 г.
12.   "Ремонт на ходовата част и релсов път на кран мостов, едногредов, с електротелфер монтиран в допълнителен тунелен изпускател (водовземна кула) – проектиране и ремонт" 03.06.2016 г.
 
13.  „Възстановяване на въздуховодна тръба на шахта „Змеица“, язовирен район „Родопи“ 01.07.2016 г.
14.  „Ремонт на геодезичните марки по въздушния откос на язовирна стена „Кърджали“, ХТК „Арда“ 12.07.2016 г.
15.  Доставка на сървър + OS WIN Server 2012 SE и 4 работни станции с OS WIN 7 за система за автоматизирано геодезическо измерване на деформациите, управление предприятие „Язовири и каскади“ 22.07.2016 г.
 16. Удължаване на срока за Доставка на електрическо табло на дренажна помпена станция язовирна стена язовир „Цанков камък“, язовирен район „Въча“  15.03.2017
 17. „Изграждане на парапет на технологичната площадка на ремонтно-складова база“, язовир Цанков камък, язовирен район „Въча“  13.06.2017
 18. „Подмяна тръба нивомерна, язовир „Студен кладенец“  16.06.2017
 19. „Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена „Въча“, язовирен район „Въча“  20.06.2017
 20. Удължаване на срока за Изграждане на парапет на технологичната площадка на ремонтно-складова база“, язовир Цанков камък, язовирен район „Въча“  27.06.2017
 21.

„Оглед водна кула за ВЕЦ „Батак“, язовирен район „Голям Беглик“

 07.07.2017
 22. Удължаване на срока за „Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена „Въча“, язовирен район „Въча“  28.06.2017
 23. „Ремонт захранване и управление на преливна клапа язовир „Тешел“  28.07.2017
 24. „Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и служебни помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”,
язовирен район „Въча“
 10.07.2017
 25. „Доставка на електрическо табло на дренажна помпена станция язовирна стена язовир „Цанков камък“, язовирен район „Въча“  19.07.2017
 26.  „Ремонт на мост – канал, клон ІІІ СД „Яденица”, язовирен район „Белмекен“  25.07.2017
 27.  Удължаване на срока за Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и служебни помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”, язовирен район „Въча“  27.07.2017
 28.  ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Белмекен първа  09.08.2017
 29.  ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Белмекен втора  09.08.2017
 30.  ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Белмекен трета  09.08.2017
 31.

ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Копринка ап.5

 10.08.2017
 32.

ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Копринка ап.6

 10.08.2017
 33.

ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Копринка ап.7

 10.08.2017
 34. Удължаване на срока за Доставка на електрическо табло на дренажна помпена станция язовирна стена язовир „Цанков камък“, язовирен район „Въча“  22.08.2017
 35. Удължаване на срока за  „Ремонт захранване и управление на преливна клапа язовир „Тешел“  01.09.2017
 36.  „Доставка на оборудване на КИС намиращо се в инжекционна галерия на язовир „Цанков камък“, язовирен район „Въча“  21.08.2017
 37. "Производствени халета-полагане на индустриална епоксидна подова настилка, ремонтна база Батак"  08.09.2017
 38. „Оптично оборудване за изграждане на комуникационна свързаност в язовирен район „Чаира“ с геодезичните автоматични станции на язовир „Чаира“ и язовир „Белмекен“  15.09.2017
 39. Удължаване на срока за: "Производствени халета-полагане на индустриална епоксидна подова настилка, ремонтна база Батак"  29.09.2017
 40. „Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена „Въча“, язовирен район „Въча“

 09.10.2017

 41.  „Почистване и ремонт на водохващане „Джендемско” на СД „Манастирска”, ЯР „Благоевград”  01.12.2017
 42. Удължаване на срока за „Почистване и ремонт на водохващане „Джендемско” на СД „Манастирска”, ЯР „Благоевград”  11.12.2017
 43. „Доставка на дисков масив“  07.03.2018
 44.

Търг за продажба на дизелов агрегат изведен от експлоатация - шестцилиндров четиритактов, с турбина с мощност 735 kW и генератор с мощност 640 kVА, напрежение 6 300, намиращ се в гр.Велинград.

 09.03.2018
 45.

Геодезично заснемане и определяне на сервитути на хидротехнически съоръжения от събирателна деривация “Равногор” от язовирен район “Батак”

 27.03.2018
 46.

Удължаване на срока за "Геодезично заснемане и определяне на сервитути на хидротехнически съоръжения от събирателна деривация “Равногор” от язовирен район “Батак”

 20.04.2018
 47.

„Разширение на системата за измерване на два броя отвеси и два броя филтрации с нивомерно устройство за измерване нивото на язовирното езеро и нивомерно устройство за измерване на нивото в дренажния кладенец на дренажните помпи – язовир „Искър“

 20.06.2018
 48.

Язовирна стена „Луковит“ - осигуряване на подход до лявата част на стената - проектиране и изпълнение”, язовирен район „Александър Стамболийски“

 17.07.2018
 49. "Оптимизация и актуализация на софтуерните продукти Trimble за геодезически измервания в предприятието"  30.07.2018
 50. “Изготвяне на цялостна концепция и Инструкция за определяне на деформации чрез геодезични методи на язовирни стени и свлачища, стопанисвани от НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади”  27.07.2018
 51. Удължаване на срока за „Язовирна стена „Луковит“ - осигуряване на подход до лявата част на стената - проектиране и изпълнение”, язовирен район „Александър Стамболийски”  27.07.2018
 52.  22.10.2018
53. „Разрушаване на сгради и съоръжения в имот дизелова електроцентрала ДЕЦ „Велинград” - проектиране и изпълнение” 12.10.2018
54. НЕК ЕАД обявява търг с тайно наддаване в закрито заседание за продажба на три УПИ във Велинград 30.11.2018
55. Удължаване на срока за „Разрушаване на сгради и съоръжения в имот дизелова електроцентрала ДЕЦ „Велинград” - проектиране и изпълнение” 19.10.2018
56.

НЕК ЕАД обявява търг с тайно наддаване в закрито заседание за продажба на поземлен имот с идентификатор 37507.200.166 по КККР на с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора, с площ 34,120 дка.

17.12.2018
57. „Абонамент за осигуряване на аварийна комуникация през Ka - Sat спътник („Tooway“ терминал) и VoIP телефония“ 20.11.2018
58. „Доставка на измервателни уреди за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции“ 07.12.2018

 
 

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.