Нормативни документи

 

 

Списък нормативни документи
Документи за сваляне Краен срок
1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собственост на НЕК ЕАД - район Въча 28.08.2015 г. 
2.  Ремонт панцерован участък на основните изпускатели на язовир „Кричим“ ЯР „Въча“ 12.10.2015 г.
3.  Ремонт и нанасяне на антикорозионно покритие на метални повърхности с две обособени позиции: 1. Ремонт метални повърхности в шахта водовземане за ВЕЦ „Пещера“, ЯР „Батак“; 2. Ремонт на сегментни затвори № 1 и № 2 язовир „Въча“ 28.10.2015 г. 
4.  „Проектиране и изграждане на стълби във входни шахти от короната на язовирна стена „Цанков камък“ 30.10.2015 г. 
5.  Ремонт на язви по бутални и указателни пръти на хидроцилиндрите от основните изпускатели на язовир „Въча“, ЯР „Въча“ 24.11.2015 г.
6.   Ремонт на таблен затвор на водовземането на ГНД за ВЕЦ „Кокаляне“ 06.01.2016 г.
7.  Ремонт на язви по бутални и указателни пръти на хидроцилиндрите от основните изпускатели на язовир „Въча“ 07.03.2016 г.
8.  Ремонт на асансьори - ЯР. „Въча“(1.”Ремонт на асансьор в язовирна стена “Въча“, 2.”Ремонт на асансьор в язовирна стена “Кричим“) 07.03.2016 г.
9.  Ремонт на преливника на язовирна стена „Кокаляне“ 28.03.2016 г.
10.  Ремонт на повдигателни механизми водохващания 3 и 4 СД „Яденица" 28.03.2016 г.
11.  Ремонт на фасадите на административна сграда на Предприятие „Язовири и каскади“ 11.04.2016 г.
12.   "Ремонт на ходовата част и релсов път на кран мостов, едногредов, с електротелфер монтиран в допълнителен тунелен изпускател (водовземна кула) – проектиране и ремонт" 03.06.2016 г.
 
13.  „Възстановяване на въздуховодна тръба на шахта „Змеица“, язовирен район „Родопи“ 01.07.2016 г.
14.  „Ремонт на геодезичните марки по въздушния откос на язовирна стена „Кърджали“, ХТК „Арда“ 12.07.2016 г.
15.  Доставка на сървър + OS WIN Server 2012 SE и 4 работни станции с OS WIN 7 за система за автоматизирано геодезическо измерване на деформациите, управление предприятие „Язовири и каскади“ 22.07.2016 г.

 
 

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.