Условия на труд - Цели

  • Спазва действащото законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
  • Осигурява оценка на риска и мониторинг на състоянието на здравословните и безопасни условия на труд;
  • Осигурява прозрачност на резултатите от дейността на предприятието;
  • Осигурява медицинско наблюдение на работещите;
  • Осигурява обучение, мотивация и ангажираност на персонала за активно участие при осъществяване на декларираната политика.

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.