Условия на труд - Цели

  • Спазва действащото законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
  • Осигурява оценка на риска и мониторинг на състоянието на здравословните и безопасни условия на труд;
  • Осигурява прозрачност на резултатите от дейността на предприятието;
  • Осигурява медицинско наблюдение на работещите;
  • Осигурява обучение, мотивация и ангажираност на персонала за активно участие при осъществяване на декларираната политика.

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.