Изпълнение на ремонта на хидротехническите съоръжения

 Строително-ремонтните работи се изпълняват както със собствени сили, така и чрез възлагане. За целта към всеки язовирен район са създадени специализирани групи за текущо поддържане и извършване на налагащите се ремонтно-възстановителни работи, поддържан е необходимият авариен резерв от материали, транспорт и механизация за най-неотложните нужди.

В тази насока дейността на язовирните райони се подпомага от двете ремонтно-транспортни бази, създадени още в първите години след основаването на предприятието. Към тях са изградени специализирани звена - подвижни работилници, механизация, транспорт, сондажно-инжекционна и торкретна група и други.

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.