Петрохан

КАСКАДА „ПЕТРОХАН“

Изградена e през периода 1948 – 1957 г. по северните склонове на Западна Стара планина, по течението на р. Бързия покрай проход „Петрохан“. Събира води и от двете страни на вододела с обща водосборна площ 96 км2.
Целта на каскадата е използването на водите за добив на електроенергия и за водоснабдяване на гр. Монтана, Враца и 40 населени места от двете области.
Tя обхваща 3 енергийни стъпала, влючващи 3 дневни изравнителя („Петрохан“, „Остра чука“ и „Бързия“) със съответните водохващания, събирателни канали, водни кули и други съоръжения и 3 ВЕЦ с общата инсталирана мощност на централите от каскадата е 17,518 МВт.

 

ИЗРАВНИТЕЛ „ПЕТРОХАН“

Изравнител „Петрохан“ с общ завирен обем 0,14 млн. м3; събира и изравнява водите, уловени от притоците на реките Сребърна, Гинска и Искрецка, отведени чрез едноименни деривации.
ВЕЦ „Петрохан“ е деривационна, с инсталирана мощност 7,6 МВт и средногодишно производство 21,2 млн. кВтч.

 

ИЗРАВНИТЕЛ „ОСТРА ЧУКА“

Изравнител „Остра чука“ с общ завирен обем 0,03 млн. м3, събира и изравнява водите преработени от ВЕЦ „Петрохан“ и събирателните канали.
ВЕЦ „Бързия“ – деривационна, с инсталирана мощност 6,4 МВт и средно годишно производство 20,3 млн. кВтч.

 

 

 

ИЗРАВНИТЕЛ „КЛИСУРА“

Изравнител „Клисура“ е с общ завирен обем 0,05 млн. м3, събира и изравнява преработените води от ВЕЦ „Бързия“ и уловените от реките Бързия и Ширине.
ВЕЦ „Клисура“ – деривационна, с инсталирана мощност 3,5 МВт и средно годишно производство 12,1 млн. кВтч.
 

 

 

Адрес:
с. Бързия, обл. Монтана, ПК 3520
Автоматичен код 09523, факс 621
ръководител участък – язовирен район тел. 2636
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.