Петрохан

КАСКАДА „ПЕТРОХАН“

Изградена e през периода 1948 – 1957 г. по северните склонове на Западна Стара планина, по течението на р. Бързия покрай проход „Петрохан“. Събира води и от двете страни на вододела с обща водосборна площ 96 км2.
Целта на каскадата е използването на водите за добив на електроенергия и за водоснабдяване на гр. Монтана, Враца и 40 населени места от двете области.
Tя обхваща 3 енергийни стъпала, влючващи 3 дневни изравнителя („Петрохан“, „Остра чука“ и „Бързия“) със съответните водохващания, събирателни канали, водни кули и други съоръжения и 3 ВЕЦ с общата инсталирана мощност на централите от каскадата е 17,518 МВт.

 

ИЗРАВНИТЕЛ „ПЕТРОХАН“

Изравнител „Петрохан“ с общ завирен обем 0,14 млн. м3; събира и изравнява водите, уловени от притоците на реките Сребърна, Гинска и Искрецка, отведени чрез едноименни деривации.
ВЕЦ „Петрохан“ е деривационна, с инсталирана мощност 7,6 МВт и средногодишно производство 21,2 млн. кВтч.

 

ИЗРАВНИТЕЛ „ОСТРА ЧУКА“

Изравнител „Остра чука“ с общ завирен обем 0,03 млн. м3, събира и изравнява водите преработени от ВЕЦ „Петрохан“ и събирателните канали.
ВЕЦ „Бързия“ – деривационна, с инсталирана мощност 6,4 МВт и средно годишно производство 20,3 млн. кВтч.

 

 

 

ИЗРАВНИТЕЛ „КЛИСУРА“

Изравнител „Клисура“ е с общ завирен обем 0,05 млн. м3, събира и изравнява преработените води от ВЕЦ „Бързия“ и уловените от реките Бързия и Ширине.
ВЕЦ „Клисура“ – деривационна, с инсталирана мощност 3,5 МВт и средно годишно производство 12,1 млн. кВтч.
 

 

 

Адрес:
с. Бързия, обл. Монтана, ПК 3520
Автоматичен код 09523, факс 621
ръководител участък – язовирен район тел. 2636
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.