НачалоАктуални новиниПокани за обществени поръчки
Списък с актуални обяви

 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади”:

 

Актуални обяви
Обект и документи за сваляне Краен срок Дата на публикуване
1.  „Доставка на дисков масив“ 07.03.2018 14.02.2018
 1.1   Разяснение 1 към "Доставка на дисков масив"  07.03.2018 16.02.2018
1.2   Разяснение 2 към "Доставка на дисков масив"  07.03.2018 26.02.2018
2.  Търг за продажба на дизелов агрегат изведен от експлоатация - шестцилиндров четиритактов, с турбина с мощност 735 kW и генератор с мощност 640 kVА, напрежение 6 300, намиращ се в гр.Велинград. 09.03.2018 22.02.2018
3.  Геодезично заснемане и определяне на сервитути на хидротехнически съоръжения от събирателна деривация “Равногор” от язовирен район “Батак” 27.03.2018 20.03.2018
4.

Удължаване на срока за "Геодезично заснемане и определяне на сервитути на хидротехнически съоръжения от събирателна деривация “Равногор” от язовирен район “Батак”

20.04.2018 10.04.2018
5. „Разширение на системата за измерване на два броя отвеси и два броя филтрации с нивомерно устройство за измерване нивото на язовирното езеро и нивомерно устройство за измерване на нивото в дренажния кладенец на дренажните помпи – язовир „Искър“ 20.06.2018 1.06.2018
6. Язовирна стена „Луковит“ - осигуряване на подход до лявата част на стената - проектиране и изпълнение”, язовирен район „Александър Стамболийски“ 17.07.2018 9.07.2018
7. "Оптимизация и актуализация на софтуерните продукти Trimble за геодезически измервания в предприятието" 30.07.2018 19.07.2018
8. “Изготвяне на цялостна концепция и Инструкция за определяне на деформации чрез геодезични методи на язовирни стени и свлачища, стопанисвани от НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади” 27.07.2018  23.07.2018 
9. Удължаване на срока за „Язовирна стена „Луковит“ - осигуряване на подход до лявата част на стената - проектиране и изпълнение”, язовирен район „Александър Стамболийски” 27.07.2018 23.07.2018
10. 22.10.2018  04.09.2018

 

 

 

 

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.