НачалоАктуални новиниПокани за обществени поръчки
Списък с актуални обяви

 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади”:

 

Актуални обяви
Обект и документи за сваляне Краен срок Дата на публикуване
1.    Удължаване на срока за Доставка на електрическо табло на дренажна помпена станция язовирна стена язовир „Цанков камък“, язовирен район „Въча“ 15.03.2017 22.02.2017
2.   „Изграждане на парапет на технологичната площадка на ремонтно-складова база“, язовир Цанков камък, язовирен район „Въча“ 13.06.2017 30.05.2017
3.   „Подмяна тръба нивомерна, язовир „Студен кладенец“ 16.06.2017 06.06.2017
4.   „Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена „Въча“, язовирен район „Въча“ 20.06.2017 12.06.2017
5.   Удължаване на срока за Изграждане на парапет на технологичната площадка на ремонтно-складова база“, язовир Цанков камък, язовирен район „Въча“ 27.06.2017 15.06.2017
6.  

„Оглед водна кула за ВЕЦ „Батак“, язовирен район „Голям Беглик“

07.07.2017 19.06.2017
7.   Удължаване на срока за „Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена „Въча“, язовирен район „Въча“ 28.06.2017 22.06.2017
8.   „Ремонт захранване и управление на преливна клапа язовир „Тешел“ 28.07.2017 22.06.2017
9.  „Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и служебни помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”,
язовирен район „Въча“
10.07.2017 22.06.2017
10.  „Доставка на електрическо табло на дренажна помпена станция язовирна стена язовир „Цанков камък“, язовирен район „Въча“ 19.07.2017 30.06.2017
11.

„Ремонт на мост – канал, клон ІІІ СД „Яденица”, язовирен район „Белмекен“

25.07.2017 13.07.2017
12. Удължаване на срока за Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и служебни помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”, язовирен район „Въча“ 27.07.2017  17.07.2017 
13.

ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Белмекен първа

09.08.2017 18.07.2017
14.

ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Белмекен втора

09.08.2017 18.07.2017
15.

ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Белмекен трета

09.08.2017 18.07.2017
16.

ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Копринка ап.5

10.08.2017 18.07.2017
17.

ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Копринка ап.6

10.08.2017 18.07.2017
18.

ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Копринка ап.7

10.08.2017 18.07.2017
19. Удължаване на срока за Доставка на електрическо табло на дренажна помпена станция язовирна стена язовир „Цанков камък“, язовирен район „Въча“ 22.08.2017 21.07.2017
20. Удължаване на срока за  „Ремонт захранване и управление на преливна клапа язовир „Тешел“ 01.09.2017 01.08.2017
21. „Доставка на оборудване на КИС намиращо се в инжекционна галерия на язовир „Цанков камък“, язовирен район „Въча“ 21.08.2017 07.08.2017
22. "Производствени халета-полагане на индустриална епоксидна подова настилка, ремонтна база Батак" 08.09.2017 18.08.2017
23. „Оптично оборудване за изграждане на комуникационна свързаност в язовирен район „Чаира“ с геодезичните автоматични станции на язовир „Чаира“ и язовир „Белмекен“ 15.09.2017 23.08.2017
24.  Удължаване на срока за: "Производствени халета-полагане на индустриална епоксидна подова настилка, ремонтна база Батак" 29.09.2017 15.09.2017
25. „Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена „Въча“, язовирен район „Въча“ 09.10.2017 29.09.2017
26. „Почистване и ремонт на водохващане „Джендемско” на СД „Манастирска”, ЯР „Благоевград” 01.12.2017   20.11.2017
27. Удължаване на срока за „Почистване и ремонт на водохващане „Джендемско” на СД „Манастирска”, ЯР „Благоевград” 11.12.2017   04.12.2017

 

 

 

 

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.