НачалоАктуални новиниПокани за обществени поръчки
Списък с актуални обяви

 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади”:

 

Актуални обяви
Обект и документи за сваляне Краен срок Дата на публикуване
1.  „Доставка на дисков масив“ 07.03.2018 14.02.2018
 1.1   Разяснение 1 към "Доставка на дисков масив"  07.03.2018 16.02.2018
1.2   Разяснение 2 към "Доставка на дисков масив"  07.03.2018 26.02.2018
2.  Търг за продажба на дизелов агрегат изведен от експлоатация - шестцилиндров четиритактов, с турбина с мощност 735 kW и генератор с мощност 640 kVА, напрежение 6 300, намиращ се в гр.Велинград. 09.03.2018 22.02.2018
3.  Геодезично заснемане и определяне на сервитути на хидротехнически съоръжения от събирателна деривация “Равногор” от язовирен район “Батак” 27.03.2018 20.03.2018
4.

Удължаване на срока за "Геодезично заснемане и определяне на сервитути на хидротехнически съоръжения от събирателна деривация “Равногор” от язовирен район “Батак”

20.04.2018 10.04.2018
5. „Разширение на системата за измерване на два броя отвеси и два броя филтрации с нивомерно устройство за измерване нивото на язовирното езеро и нивомерно устройство за измерване на нивото в дренажния кладенец на дренажните помпи – язовир „Искър“ 20.06.2018 1.06.2018
6. Язовирна стена „Луковит“ - осигуряване на подход до лявата част на стената - проектиране и изпълнение”, язовирен район „Александър Стамболийски“ 17.07.2018 9.07.2018
7. "Оптимизация и актуализация на софтуерните продукти Trimble за геодезически измервания в предприятието" 30.07.2018 19.07.2018
8. “Изготвяне на цялостна концепция и Инструкция за определяне на деформации чрез геодезични методи на язовирни стени и свлачища, стопанисвани от НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади” 27.07.2018  23.07.2018 
9. Удължаване на срока за „Язовирна стена „Луковит“ - осигуряване на подход до лявата част на стената - проектиране и изпълнение”, язовирен район „Александър Стамболийски” 27.07.2018 23.07.2018
10. 22.10.2018  04.09.2018
11. „Разрушаване на сгради и съоръжения в имот дизелова електроцентрала ДЕЦ „Велинград” - проектиране и изпълнение” 12.10.2018 02.10.2018
12. НЕК ЕАД обявява търг с тайно наддаване в закрито заседание за продажба на три УПИ във Велинград 30.11.2018 08.10.2018
13. Удължаване на срока за „Разрушаване на сгради и съоръжения в имот дизелова електроцентрала ДЕЦ „Велинград” - проектиране и изпълнение” 19.10.2018 16.10.2018
14.

НЕК ЕАД обявява търг с тайно наддаване в закрито заседание за продажба на поземлен имот с идентификатор 37507.200.166 по КККР на с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора, с площ 34,120 дка.

17.12.2018 01.11.2018
15. „Абонамент за осигуряване на аварийна комуникация през Ka - Sat спътник („Tooway“ терминал) и VoIP телефония“ 20.11.2018 05.11.2018
15.1  Документи за попълване в MS Word формат   08.11.2018
15.2  Пояснение във връзка с постъпило запитване   08.11.2018
16. „Доставка на измервателни уреди за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции“ 07.12.2018 28.11.2018
17. Удължаване на срока за „Доставка на измервателни уреди за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции“ 11.01.2019   18.12.2018

  

 

 

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.