НачалоПоделенияБлагоевград
Благоевград

КАСКАДА „РИЛА“

 
Язовирите от каскадата се намират в северозападния дял на Рила планина и са най-високо разположените хидротехнически съоръжения у нас. Трите язовира са функционално свързани в обща хидросистема, която улавя и акумулира водите от трите водосборни басейна с обща площ 2,6 км2 и ги подава за енергийна преработка на водноелектрическите централи „Калин“, „Каменица“, „Пастра“ и „Рила“.
 
 
Строителството на каскадата е извършвано в периода 1924-1953 г.
Язовир „Малък Калин“ е най-високо разположен в каскадата и в страната. Посредством тунел водите му се прехвърлят в яз. „Калин“. Язовирната стена е бетонна гравитачна с максимална височина 3.8 м, а общият завирен обем на водохранилището е 2 млн. м3.
 
 
ЯЗОВИР „КАЛИН“
 
 Макар и с по-голям завирен обем – 1.02 млн. м3 не е в състояние да регулира оттока на водосборната област, което е наложило изграждането на трето водохранилище свързано с първите две. Язовирната стена е бетонна гравитачна с височина 15.0 м и дължина по короната 396.0 м. 
 
 
 
 
ЯЗОВИР „КАРАГЬОЛ“
 
 Най-голямо водохранилище на каскадата, което му позволява да регулира както оттока от собствения си водосбор, а така също и на останалите два язовира. Прехвърлянето на водите става посредством тунела „Калин – Карагьол“. Язовирната стена е каменно зидана с водоплътен екран, с височина 19.5 м и дължина по короната 186.0 м. Общият завирен обем на водохранилището е 2.2 млн.м3. През 2006 г за подобряване водоплътността на водния откос на яз. стена е положена геомембрана. 
 

Адрес:
гр. Благоевград, обл. Благоевградска, ПК 2700,
ул. „Даме Груев“ №36-Г,
Автоматичен код 073, факс 88-12-56
ръководител участък – язовирен район тел. 88-48-81
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.