НачалоПоделенияАл. Стамболийски
Александър Стамболийски

ХИДРОВЪЗЕЛ  „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“
 
 Хидровъзелът „Ал. Стамболийски“ е построен на р. Росица, която събира водите от северните склонове на централната част на Стара планина северно от връх Ботев. Водосборната област та реката до язовира е 1478 км2. Разположен e до с. Горско Косово на 18 км. южно от град Павликени.  Предназначен е за предпазване от наводнения и за напояване на земеделските площи в Ловешка област.В схемата на хидровъзела са включени язовир Ал. Стамболийски, главен силов канал с дължина 12,8 км оразмерен за 20м3/сек, провеждащ водите от язовира за Росишката напоителна система и за електропроизводство и три водноелектрически централи с обща работна мощност 10,240 МВт. 
 
 

 ЯЗОВИР „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - 18 км. от гр. Павликени
Построен на река - Росица
Водосборна област  - 1478 км2
Година на построяване - 1953
Предназначение - комплексно
Изравняване на водната маса - многогодишно
 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 205.5 млн м3
Полезен обем - 200.0 млн м3
Най- високо водно ниво - 190.75 м.
Най- високо работно водно ниво - 185.00 м.
Най- ниско работно водно ниво - 164.00 м.
Залята площ - 11.44 км2
 
ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - каменно зидана
Противофилтрационна преграда - стоманобетонов екран
Височина от основата - 66.0 м. 
Дължина по короната - 300.0 м. 
Кота корона - 190.70 м.

 

Адрес:
с. Горско Косово, обл. В. Търново, ПК 5235
Автоматичен код 061393, факс 223
ръководител участък – язовирен район тел. 322, 223

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.