НачалоПоделенияАл. Стамболийски
Александър Стамболийски

ХИДРОВЪЗЕЛ  „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“
 
 Хидровъзелът „Ал. Стамболийски“ е построен на р. Росица, която събира водите от северните склонове на централната част на Стара планина северно от връх Ботев. Водосборната област та реката до язовира е 1478 км2. Разположен e до с. Горско Косово на 18 км. южно от град Павликени.  Предназначен е за предпазване от наводнения и за напояване на земеделските площи в Ловешка област.В схемата на хидровъзела са включени язовир Ал. Стамболийски, главен силов канал с дължина 12,8 км оразмерен за 20м3/сек, провеждащ водите от язовира за Росишката напоителна система и за електропроизводство и три водноелектрически централи с обща работна мощност 10,240 МВт. 
 
 

 ЯЗОВИР „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - 18 км. от гр. Павликени
Построен на река - Росица
Водосборна област  - 1478 км2
Година на построяване - 1953
Предназначение - комплексно
Изравняване на водната маса - многогодишно
 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 205.5 млн м3
Полезен обем - 200.0 млн м3
Най- високо водно ниво - 190.75 м.
Най- високо работно водно ниво - 185.00 м.
Най- ниско работно водно ниво - 164.00 м.
Залята площ - 11.44 км2
 
ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - каменно зидана
Противофилтрационна преграда - стоманобетонов екран
Височина от основата - 66.0 м. 
Дължина по короната - 300.0 м. 
Кота корона - 190.70 м.

 

Адрес:
с. Горско Косово, обл. В. Търново, ПК 5235
Автоматичен код 061393, факс 223
ръководител участък – язовирен район тел. 322, 223

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.