Месечни графици на МОСВ

Ежемесечно Министерство на околната среда и водите изготвя графици за ползване на водите от комплексните и значими язовири.
За стопанисваните от предприятието язовири се упражнява контрол по изпълнението на месечните графици за ползване на водите.
fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.