НачалоСтруктура
Управленска структура на предприятието

Организационната структура на предприятие „Язовири и каскади“ включва централно управление, 13 язовирни райони, 1 хидротехнически комплекс и 1 ремонтна база, в които работят над 712 специалисти, работници и служители.

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.